Terapi"ENDRING SKJER NÅR MAN BLIR HVA MAN ER, IKKE NÅR MAN PRØVER Å BLI NOE MAN IKKE ER"


ARNOLD R. BEISSER

Hva er gestalt terapi?


”Gestalt” betyr et "meningsfylt hele" og er en retning innen klinisk psykoterapi. Vi har en helhetlig tilnærming til klienten. Vi jobber for å øke bevissthet rundt hele deg med følelser, tanker og kropp. Gestalt terapi er grunnleggende relasjonelt der opplevelsen og prosessen i møtet mellom terapeut og klient undersøkes og eksperimenteres med. Terapeuten legger til rette for oppdagelser og klienten gjør nye erkjennelser, gjennom samtale og ved hjelp av enkle og kraftfulle eksperimenter.


Terapiformen ble utviklet av psykiater Frederick Perls og psykolog Laura Perls og sosiolog Poul Goodman på 1940-tallet. Norsk Gestaltinstitutt Høyskole har utdannet gestaltterapeuter i mer enn 30 år. Utdannelsen innfrir kravene for å oppnå European Certificate of Psychotherapy. Hvordan jobber jeg i terapi rommet?


I møte med deg fokuserer jeg på det det du har med deg. Jeg kontakter det umiddelbare, som skjer her og nå. I arbeidet er jeg ikke opptatt av rett eller galt, men mer om av hva som er riktig for deg.


Et av målene med samtalene kan være å skille mellom ulike følelser og tanker, anerkjenne dem og utforske hvor de kommer fra. I et terapeutisk arbeid vil vi utforske og eksperimentere for en økt oppmerksomhet om deg selv og i relasjon til omgivelsene. 


Et annet viktig arbeid kan handle om å lære seg å lytte til kroppens signaler. Skape tydeligere bevissthet rundt kroppslige og ordløse erfaringer og tilstander. Det å lytte til kroppens signaler hjelper oss ofte til å kjenne egne behov, som igjen hjelper oss å ta viktige avgjørelser i livet. 


Noen trenger få timer for å få bukt med utfordringen de sitter fast i. Andre har en sammensatt problemstilling, hvor det er hensiktsmessig å tenke et terapeutisk arbeid over tid. 


Les mer om gestaltterapi her:

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI) 

Norsk Gestaltterapeutforening (NGFO)  


Norsk Gestaltterapeutforening har delt en informasjonsfilm om gestaltterapi. Filmen tar blant annet for seg deler av gestalterapi.