Om meg

Om meg


Jeg er en trygg, åpen og vennlig terapistudent med en ikke-dømmende holdning. I møte med deg vil jeg ta deg imot i et trygt, tillitsfullt og konfidensielt rom - hvor likeverd og aksept vil være dominerende i våre fortrolige samtaler.


Jeg har selv erfart å stå alene i vanskelige situasjoner. Å forstå betydningen av trygghet og å bli sett og hørt av en samtalepartner har gitt meg inspirasjon til å hjelpe andre som trenger en trygg støttespiller.


For tiden er jeg gestaltterapeut under utdanning ved NGI (Norsk Gestaltinstitutt Høyskole). Studiet er en fireårig terapeut utdanning som er godkjent og kvalitetssikret av NOKUT. (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Jeg deltar jevnlig til veiledning og kurs hos erfarne terapeuter som en ekstra kvalitetssikring.


Jeg har bakgrunn fra miljøarbeid med mennesker med fysiske, psykiske og sosiale funksjonsvansker. I tillegg til 20 års erfaring fra næringslivet og 8 år erfaring som instruktør innen barneidrett. Min genuine nysgjerrighet til mennesker og livet har gitt meg et bredt spekter av erfaringer og innsikter som jeg har med meg i arbeidet som terapeut.


I tillegg til å være terapistudent tar jeg oppdrag innen psykisk helse og arbeider som tillitsvalgt i Team Olivia v/Assistermeg.


Min lidenskap

Å støtte mennesker til positiv utvikling